Олимпийски Прав Лост 180см

220,00 лв.

Този олимпийски лост има дължина 180 см и е подходящ за всички тежести с отвор ø50/51 мм. Лоста е завършен с висококачествено хромирано покритие и има неплъзгащо се нарязване за безопасно захващане.

Brand amila logo

Описание

Олимпийски Прав Лост 180см

Олимпийски Прав Лост 180см – Този олимпийски лост има дължина 180 см и е подходящ за всички тежести с отвор ø50/51 мм.
 • Лоста е завършен с висококачествено хромирано покритие и има неплъзгащо се нарязване за безопасно захващане.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Олимпийски лост с дължина 180 см
 • Подходящ за всички олимпийски дискове с отвор ø50/51 мм
 • Висококачествено завършен с хромирано покритие
 • Оборудван с неплъзгащо се нарязване за сигурен захват
 • Материал : Q235# Steel
 • Тегло: 13 кг
 • Без лагери
 • Дебелина на дръжката: 28 мм
 • Ширина на дръжката / вътрешен размер: 110 см
 • Тип ръкави за дискове: Гладки
 • Дължина на държача на диска: 30 см
 • Цвят: хром
 • Товароносимост Бенч преса: 350 кг
 • Мъртва тяга: 200 кг
 • Клeк: 200 кг
 • Посочената максимална товароносимост на лоста се дава само при оптимални условия!
 • За упражнения с широк хват, като лежанка, е възможно теоретично най-голямото натоварване на олимпийския лост.
 • В случай на централизирано прехвърляне на натоварване, като мъртва тяга и клек, максималната устойчивост е по-ниска!
 • Ако посочените ограничения на натоварване и областите на приложение, не се спазват, лоста може да бъде повреден !
 • Препоръчваме Ви да се съобразите със тази информация според вида на вашата тренировка и при необходимост да се спрете на олимпийски лост от по-високите ни класове!
 • Код: 80031

Brand

AMILA

AMILA FITNESS

AMILA FITNESS е компания с база от 40 години, пионер в професионалния и аматьорския спорт, с иновативни предложения, гъвкави решения за пазаруване и най-голям запас от продукти и резервни части, идеални решения за къмпинг - отдих и визия за непрекъснато развитие , гарантира създаването на силни отношения на сътрудничество. Политиката за качество е абсолютното удовлетворяване на изискванията на своите клиенти с предоставянето на продукти и услуги с високо качество и ефективност. Целта му е непрекъснато надграждане на начина на изпълнение на услугите му, като същевременно непрекъснато се подобрява ефективността и ефективността на Системата за управление на качеството.

В рамките на Политиката за качество ръководството определя конкретни ключови цели за качество, които се преглеждат на редовни интервали и които имат за цел:

 • В систематичния контрол на качеството на предоставяните продукти и услуги на клиентите
 • Предоставяне на продукти и услуги, които надхвърлят очакванията на клиентите
 • Подобряване на качеството и ефективността на обслужването на клиентите
 • Последователно управление на възникващи проблеми и подобряване на удовлетвореността на клиентите
 • В сътрудничество с външни партньори, които отговарят на високите стандарти за качество на компанията
 • Потвърждение, че фирмените процеси работят ефективно

Следните принципи се прилагат за прилагането на Политиката за качество:

 • Реално и съществено внедряване на система за управление на качеството в рамките на стандарт EN ISO 9001: 2015.
 • Използване на инструменти, които намаляват времето и грешките в управлението и улесняват измерването на показателите
 • Всеки служител носи отговорност за качеството на работата си
 • Всички служители са информирани за Системата за управление на качеството на компанията и се грижат за нейното внедряване, под надзора и ръководството на ръководството.
 • Компанията предоставя всички необходими средства (ресурси, обучение) за постигане на качествени цели
 • Всички действия, които могат да повлияят на качеството, се планират и изпълняват в съответствие с установените процедури, които са разработени въз основа на подхода за управление на процесите на Системата за управление на качеството.
 • Всички контролни елементи се анализират и използват в контекста на непрекъснати усилия за подобряване на системата за управление на качеството.
 • Служителят по управление на качеството има юрисдикцията и организационната независимост да гарантира, че Системата за управление на качеството на компанията функционира и се спазва в съответствие със стандарта ISO 9001: 2015
Brand amila logo